Coronakriskonsulten.se

Vi hjälper små och medelstora företag under rådande corona kris.

corona kris konsult

Lös ert företags ekonomiska problem under pågående corona kris

Detta är ett exempel på vad vi kan hjälpa er med.

Analys av er situation

Vi ser snabbt var förändring krävs för att snabbt se resultat.

Krispaket

Vi hjälper er ta del av statens krispaket.

Lös likvidietsproblem

Vi hjälper er lösa era likvidietsproblem genom att titta på en rad olika finansiella lösningar.

Reducera leveransskulder

Genom att vidta drastiska åtgärder reducerar vi era leveransskulder.

Arbetsrutiner & ledning

Översikt av arbetsrutiner ledning,adminstration & andra arbetssätt.

Hantering av Personalfrågor

Vi hjälper er hantera era personalfrågor på bästa sätt.

Företags-rekonstruktion

Om en eventuell företags-rekonstruktion står vid dörren agerar vi hjälpande hand i denna.

Övriga frågor

Vi assisterar er i en rad andra frågor som snabbt måste lösas med rätt kompetens.

Lederskapcoachning

Ångest och handlingsförlamning

Som VD ,chef , företagsledare, egen företagare eller ägare kan man i svåra perioder drabbas av ångest och handlingsförlamning

Vi coachar ert ledarskap

Vi på CoronakrisKonsulten går in och ser till att tempot och energin återställs så att verksamheten kan levera som den skall.

Vi boostar er företagsmiljö

Vi boostar er med vitalitet, vinnarentalitet och säkerställer att alla på företaget är med på tåget för att sig ur krissituation

Vi hjälper er hitta ett nytt mindset

Med egen erfarenhet från företagskriser kan vi hjälpa er hitta nya perspektiv och jobba med negativa tankar på ett konstruktivt sätt.

Såhär hjälper vi er

Inledande samtal

Ett första samtal på 15-30 minuter, där företagsledaren/företagren snabbt och konsist förklarar den rådande situationen.

1

Möte om brinnande punkter

Ett andra möte på 1-2 timmar arrangeras då företagsledaren/företagaren tillsammans med ekonomiansvarig på företaget lyfter fram brinnande punkter som snabbt måste åtgärdas för boosta företags ekonomiska sitatuion

2

Vi tar fram ett åtgärdspaket

Vi på CoronaKrisKonsulten.se tar snabbt fram ett kraftfullt åtgärdspaket, inom loppet av en vecka.

3

Diskussion om förbättringspunkter

Åtgärdspaketet diskuterar mellan parterna. När vi nått en enighet om hur vi ska fortskrida så sätts åtgärderna in på direkten. Bestämda förbättringsåtgärder utförs inom loppet av 1-3 veckor ( men detta beror ju förstås på antalet förbättringsåtgärder som måste slutföras)

4

Vi levererar en effektrapport

När åtgärdspaket är slutfört så leverar vi en tydlig "effektrapport" där man enkelt i siffror ser "effekten" av vårt arbete. T ex, gjorda besparningar.

5

Vi gör det jobbiga jobbet åt er!

Genom att ta det tuffa puckarna som att föra diskussioner med banker, leverantörer mm hjälper vi er på fötter igen så att ni kan forsätta göra det ni är bäst på.

*

Vilka är vi?

Därför kan vi hjälpa er ta er ur krisen

Per Ek

Egenföretagare och entreprenör

Han har bl a annat startat, drivit och sålt: Storegate.se - Europas första online backuptjänst, mycket likt DropBox.

Kontorsgiganten.se - Sveriges största enskilt ägda webshop för kontorsmaterial. Men vägen till framgångsrika företag har varit långt ifrån lätt.

Med tre stycken konkurser i bagaget och ett flertal företagsrekonstruktioner har Per en gedigen erfarenhet av hur man klarar sig ur mycket betyngange situationer och hur man vänder en hopplös sitation till ens fördel

Under senare år har Per jobbat som affärsutvecklare och konsult åt storbolag så som, Falck Group, Néstle, Eniro, Unilever och Fujitsu. Per har erhållit en MBA (Master of Business Administration) från Leicester University, GB

Fredrik Nilsson

Lång efarenhet av ledarskap och företagsutveckling

Under de senaste ca 18 åren har Fredrik arbetat med interimt ledarskap, Projekt.förändringsledning samt affärs -/ företagsutveckling.

Exempel på roller: Affärsområdetchef, Operativ chef, Fabrikschef, Produktionschef, Platschef, Produktionsledare, HR-chef, Kvalitets - och Miljöchef, Projekt -/ Förändringsledare, Managementkonsult.

Att utforma visioner och strategier samt målnedsbrytning är en av hans stryckor. Detta genom förmågan att se helheten i kombination detaljförståelse.

Kontakta oss

Kontakta oss så tar vi oss ur krisen tillsammans.

Telefon

+46 705927986

Epost

info@coronakriskonsulten.se

Coronakriskonsulten.se

© 2020 CoronaKrisKonsulten.se