Integritetspolicy för personuppgifter

Syfte

Syftet med vår Integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller liknande.

Därför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.

I vilka fall behandlas personuppgifter och vilken laglig grund finns för detta?

Vi behandlar personuppgifter antingen när vi har laglig grund för detta eller när ett samtycke har getts.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Samtycke: Du ger oss ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter. Ett exempel på detta är t.ex. om du önskar prenumerera på vårt nyhetsbrev. Intresseavvägning: Här görs en avvägning vilken kan resultera i att vi bedömer oss ha ett intresse att få behandla personuppgifter.

Exempel på laglig grund för behandling av personuppgifter:

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer några exempel på personuppgifter som vi behandlar:

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt

Så här länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler. T.ex. bokföringslagen. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.

Exempel på lagringsperioder:

Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi har rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att vår sajt och våra system behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy. Vi använder oss bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

För att kunna erbjuda våra tjänster kan det vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra företag. I dessa fall har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal, detta innebär att det dessa företag behandlar uppgifterna för vår räkning och i enligt med våra instruktioner. Exempel på personuppgiftsbiträden kan vara betallösningar, IT-tjänster och marknadsföring.


Vi kan också komma att dela personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att inte vi styr kring hur informationen ska behandlas av företaget. Exempel på självständigt personuppgiftsansvariga kan vara statliga myndigheter (t.ex. skatteverket), fraktbolag och bolag som jobbar med olika betallösningar

Personuppgiftsansvarig

Data Vault Europe AB (Org nr 559150-0326), med adress Götavägen 13, 182 61 Danderyd är personuppgiftsansvarig, detta innebär bl.a. att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas samt att dina rättigheter tas tillvara.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Så långt det är möjligt försöker vi alltid se till att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Automatiserade beslut?

Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.

Vår e-post policy

På detta sätt efterföljer vi GDPR gällande ostrukturerade data i e-post. Vi efterlever denna policy oavsett om det handlar om e-post som skickas internt eller externt.

När vi mottagit och läst e-posten, bedömer vi alltid om uppgifterna ska bevaras och var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter. Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter i oskyddad e-post. Vi behandlar eller lagrar aldrig personuppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda i vår e-post. Vi informerar löpande alla i vår organisation om reglerna och rutinerna kring hur vi behandlar personuppgifter.

Har du fler frågor?

Det är alltid enkelt att komma i kontakt med oss. Om du vill du veta mer om vår integritetspolicy, eller nyttja dina rättigheter kring dina personuppgifter, så kontaktar du oss enklast via mail: info@coronakriskonsulten.se

Integritetspolicyn är senast uppdaterad: 2020-04-07.

Cookie Policy

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.

Vad är cookies & varför använder vi dem?

Cookies används idag på de flesta webbplatser, så även på coronakriskonsulten.se. Cookies är data som sparas i din webbläsare och används för att förbättra din användarupplevelse så att du t.ex. inte behöver välja språk varje gång du besöker en webbplats. Vi använder oss av både mer varaktiga cookies och kortvariga cookies. Ofta är användningen av cookies nödvändig för att kunna erbjuda fullgod funktionalitet eller för kunna ge en mer relevant marknadsföring. Godkänner man inte cookies brukar man t.ex. inte kunna handla i en webbshop. Med hjälp av cookies så får vi även bättre statistik som vi kan använda för att förbättra din upplevelse ytterligare. På vår webbplats förekommer även så kallade tredjeparts cookies, detta är cookies som sätts av externa parter som vi anlitar. Det kan t.ex. vara en cookie från Google som hjälper oss att kunna utvärdera och mäta trafiken på vår webbplats

Det är enkelt att ta bort och neka cookies

Du kan själv på ett enkelt sätt välja om du vill acceptera kakor på din dator eller ej. Vill du inte ta emot dem kan du ställa in så att din webbläsare automatiskt tackar nej till nya kakor. Ett annat alternativ är att välja att bli informerad varje gång som en webbplats begär att få lagra en cookie. Dessutom kan du, när som helst, enkelt radera cookies. Nedan finner du instruktioner kring hur du kan hantera och radera cookies i de vanligaste webbläsarna

Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Flash

Samtycke

Genom att du besöker vår webbplats samt att du har din dator inställd på att tillåta cookies, så samtycker du till att vi använder cookies. Som vi beskrivit ovan kan du enkelt avstå från att lämna samtycke samt återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i din webbläsare/dator. Väljer du att inte acceptera kakor kan funktionaliteten på vissa webbplatser bli begränsad.

Vi samarbetar också med företag för att förbättra vår online-marknadsföring och för att säkerställa att du endast ser relevanta annonser, då använder vi exempelvis Facebook och Google.

Förutom att ändra inställningarna i din webbläsare har du även möjlighet att neka cookies från vissa annonsnätverk, läs mer om detta här: http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val Du kan även ställa in hur du vill se annonser i Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Läs mer om hur Googles policys här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites? hl=sv Ditt samtycke gäller för följande domäner: coronakriskonsulten.se